Wykaz telefonów

INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI 323813751

kancelaria@tarnogorski.plStarosta
Kosmala Krystyna Starosta323813711
kancelaria
@tarnogorski.pl

Wicestarosta
Nowak Sebastian Wicestarosta323813711
kancelaria
@tarnogorski.pl

Etatowy Członek Zarządu
Łoziński Krzysztof Etatowy Członek Zarządu323813722
kancelaria
@tarnogorski.pl
Torbus Stanisław Etatowy Członek Zarządu323813722
kancelaria
@tarnogorski.pl

Skarbnik
Baryłko Cezary Skarbnik323813715
finansowy
@tarnogorski.pl

Sekretarz
Machura Barbara Sekretarz323813787
sekretarz
@tarnogorski.pl

Audytor Wewnętrzny
Cierpioł Seweryn Audytor wewnętrzny323813775
audyt
@tarnogorski.pl

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
Maślankiewicz Magdalena Kierownik biura323813790
zespol_kryzysowy
@tarnogorski.pl
Dittmann Michał Starszy inspektor323813768
zespol_kryzysowy
@tarnogorski.pl
Bernacik Jacek Starszy inspektor323818104
obrona
@tarnogorski.pl
Olszówka Regina Starszy inspektor323813790
zespol_kryzysowy
@tarnogorski.pl

Biuro ds. Promocji, Kultury i Sportu
Kampa Michał Kierownik biura323813767
rzecznik_prasowy
@tarnogorski.pl
Ogiński Mirosław Podinspektor323818765
promocja
@tarnogorski.pl
Wilk Katarzyna Starszy inspektor323818765
promocja
@tarnogorski.pl

Biuro Kadr
Krawiec Małgorzata Kierownik biura323813724
kadry
@tarnogorski.pl
Kochel Kamila Pracownik II stopnia32

@tarnogorski.pl
Piernikarczyk Ewelina Inspektor323813723
kadry
@tarnogorski.pl
Warda Angelika Starszy inspektor323813723
kadry
@tarnogorski.pl
Wyszyńska Hanna Starszy inspektor323813723
kadry
@tarnogorski.pl

Biuro Rady Powiatu
Binkowska Aleksandra Kierownik biura323813765
biuro_rady
@tarnogorski.pl
Rzyman-Staśkiewicz Barbara Inspektor323813764
biuro_rady
@tarnogorski.pl
Sosinka Dorota Starszy inspektor323813764
biuro_rady
@tarnogorski.pl

Inspektor Ochrony Danych
Wieczorek-Wąsik Aleksandra Inspektor Ochrony Danych323813794
iodo
@tarnogorski.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Maślankiewicz Magdalena Główny Specjalista323813790
zespol_kryzysowy
@tarnogorski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Krus Renata Powiatowy Rzecznik Konsumentów323818107
rzecznik_konsumentow
@tarnogorski.pl
Ząbkowska Katarzyna Starszy inspektor323813709
rzecznik_konsumentow
@tarnogorski.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Dymarczyk-Grochowina Beata Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności323818764
orzecznictwo.tg
@tarnogorski.pl
Chmiel Sonia Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności323818760
orzecznictwo.tg
@tarnogorski.pl
Winiarska Krzysztofa Główny Specjalista323818764
orzecznictwo.tg
@tarnogorski.pl
Adamczyk Małgorzata Inspektor323818760
orzecznictwo.tg
@tarnogorski.pl
Korzeczek Aleksandra Inspektor323818102
orzecznictwo.tg
@tarnogorski.pl
Michalik Monika Starszy inspektor323818102
orzecznictwo.tg
@tarnogorski.pl
Mrówka Ewelina Inspektor323818102
orzecznictwo.tg
@tarnogorski.pl
Osipowicz Natalia Pracownik II stopnia323818760
orzecznictwo.tg
@tarnogorski.pl
Wilczek Krystyna Inspektor323818760
orzecznictwo.tg
@tarnogorski.pl

Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Drozdowski Leszek Specjalista ds. bhp323813762
bhp
@tarnogorski.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru
Dittmann Izabela Koordynator ds. Nadzoru323813793
spoleczne
@tarnogorski.pl

Wydział Administracji i Zarządzania
Mateja Agata z-ca Naczelnika wydziału323813763
zarzad_powiatu
@tarnogorski.pl
Penkaty Iwona Główny Specjalista323813786
zamowienia
@tarnogorski.pl
Polak Katarzyna Główny Specjalista323813726
kancelaria
@tarnogorski.pl
Atamaniec Katarzyna Starszy inspektor323813786
zamowienia
@tarnogorski.pl
Broniec-Malik Aleksandra Sekretarka323813711
starosta
@tarnogorski.pl
Czesnoić Anna Inspektor323813776
zamowienia
@tarnogorski.pl
Fiegler Joanna Pracownik I stopnia323813726
kancelaria
@tarnogorski.pl
Konieczko Anna Inspektor323813763
zarzad_powiatu
@tarnogorski.pl
Kosk Katarzyna Starszy inspektor323813773
organizacyjny
@tarnogorski.pl
Kuna Kamila Podinspektor323813760
zdrowie
@tarnogorski.pl
Lisek Iwona Sekretarka323813799
starosta
@tarnogorski.pl
Pietryga Magdalena Sekretarka323813722
sekretariat
@tarnogorski.pl
Renka Ewa pomoc administracyjna323813725
kancelaria
@tarnogorski.pl
Skalska Aleksandra Pracownik II stopnia323813726
kancelaria
@tarnogorski.pl
Sobieraj Jolanta Podinspektor323813726
kancelaria
@tarnogorski.pl
Tokar Agnieszka Inspektor323813784
organizacyjny
@tarnogorski.pl
Woźnik Magdalena Inspektor323813793

@tarnogorski.pl

Wydział Budownictwa i Architektury
Bugajewski Grzegorz Naczelnik wydziału323813772
architektura
@tarnogorski.pl
Maryńczuk Celina Powiatowy konserwator zabytków323813789
konserwator
@tarnogorski.pl
Rudzka Beata z-ca Naczelnika wydziału323813747
architektura
@tarnogorski.pl
Plewińska Marzena Główny Specjalista323813749
architektura
@tarnogorski.pl
Bernacik Anna Podinspektor323813729
architektura
@tarnogorski.pl
Herman Magdalena Inspektor323813729
architektura
@tarnogorski.pl
Kułakowska-Gabryś Ewelina Podinspektor323813729
architektura
@tarnogorski.pl
Nyk Aleksandra Starszy inspektor323813772
architektura
@tarnogorski.pl
Osowska Magdalena Inspektor323813728
architektura
@tarnogorski.pl
Pankiewicz Rafał Inspektor323813728
architektura
@tarnogorski.pl
Potempa Maria Inspektor323813747
architektura
@tarnogorski.pl
Sajdak-Dudek Ewelina Inspektor323813728
architektura
@tarnogorski.pl
Trznadel-Cesarz Piotr Inspektor323813748
architektura
@tarnogorski.pl
Wiatrek Dorota Podinspektor323813749
architektura
@tarnogorski.pl

Wydział Budżetu
Dzwonkowski Mariusz Naczelnik wydziału323813721
budzet
@tarnogorski.pl
Cierpioł Katarzyna Główny Specjalista323813718
budzet
@tarnogorski.pl
Bednarz Michał Inspektor323813718
budzet
@tarnogorski.pl
Gajda Aneta Starszy inspektor323813718
budzet
@tarnogorski.pl
Siwy Katarzyna Inspektor323813718
budzet
@tarnogorski.pl

Wydział Edukacji
Susek Elżbieta Naczelnik wydziału323813770
edukacja
@tarnogorski.pl
Lech-Boryczka Joanna Główny Specjalista323813713
edukacja
@tarnogorski.pl
Nowak Arkadiusz Główny Specjalista323813778
edukacja
@tarnogorski.pl
Borek-Kowolik Anna Inspektor323813778
edukacja
@tarnogorski.pl
Paździor Anna Inspektor323813769
edukacja
@tarnogorski.pl
Steiner-Olszówka Sandra Inspektor323813769
edukacja
@tarnogorski.pl

Wydział Finansowo - Księgowy
Nolewajka Agnieszka Naczelnik wydziału323813720
finansowy
@tarnogorski.pl
Machura Iwona Główny Specjalista323813716
finansowy
@tarnogorski.pl
Pilarz-Paprotna Katarzyna Główny Specjalista323813717
finansowy
@tarnogorski.pl
Czernikarz Zuzanna Podinspektor323813717
finansowy
@tarnogorski.pl
Ditrich Bogusława Podinspektor323813717
finansowy
@tarnogorski.pl
Droś Bernadeta Inspektor323813719
finansowy
@tarnogorski.pl
Glosowitz Iwona Starszy inspektor323813716
finansowy
@tarnogorski.pl
Osadnik Agnieszka Starszy inspektor323813717
finansowy
@tarnogorski.pl
Reinisz Kamila Starszy inspektor323813798
finansowy
@tarnogorski.pl
Semler Agnieszka Starszy inspektor323813798
finansowy
@tarnogorski.pl
Wołoszyn Grażyna Starszy inspektor323813716
finansowy
@tarnogorski.pl
Ziaja Barbara Inspektor323813717
finansowy
@tarnogorski.pl

Wydział Geodezji
Kurtyka Roman Geodeta powiatowy323822730
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Leńdźwa Jarosław Kierownik referatu323822747
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Majewska Dorota Starszy inspektor323822733
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Sodomska Małgorzata Kierownik323822729
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Ukuś Jacek Kierownik referatu323822742
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Aparta Elżbieta Inspektor323822746
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Białas-Dziewior Zuzanna Starszy inspektor323822749
zudp
@tarnogorski.pl
Bonk Tomasz Starszy inspektor323822748
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Bucholc Renata Starszy inspektor323822749
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Chrzęstek Aleksandra Starszy inspektor323822732
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Flis Aleksandra Podinspektor323823746
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Furman Syntia Samodzielny referent323822744
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Gałąska Barbara Starszy inspektor323822734
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Gawenda Ewa Inspektor323822743
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Karwacka Małgorzata Starszy inspektor323822734
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Kołacz Danuta Starszy inspektor323822743
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Kubik Tomasz Starszy inspektor323822748
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Kurda Marcin Inspektor323822748
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Machura Agnieszka Inspektor323822748
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Mateja Angelika Podinspektor323822746
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Mecner Jolanta Inspektor323822732
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Michalska Anna Inspektor Kontroli323822741
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Pawełczyk Grażyna Inspektor323822744
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Pohl Anna Starszy inspektor323822745
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Poleńska Klaudia Inspektor323822748
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Raś Barbara Inspektor323822721
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Skowronek Justyna Podinspektor323822746
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Staniek Aleksandra Inspektor Kontroli323822741
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Szafruga Alina Inspektor323822745
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Topuszczak Anna Podinspektor323822732

@tarnogorski.pl
Walerowicz Joanna Starszy inspektor323822731
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl
Wolarczyk Barbara Podinspektor323822741
sekretariat.geodezja
@tarnogorski.pl

Wydział Gospodarczy
Łuczak Dariusz Naczelnik wydziału323813761
gospodarczy
@tarnogorski.pl
Głaz Krzysztof Główny Specjalista323822723
admin.geodezja
@tarnogorski.pl
Kalemba Iwona Główny Specjalista323813777
majatek
@tarnogorski.pl
Paprotny Tomasz Główny Specjalista323813797
admin
@tarnogorski.pl
Bobek Tadeusz Główny Specjalista323813782
techniczny
@tarnogorski.pl
Dudek Krzysztof Główny Specjalista323813797
admin
@tarnogorski.pl
Hajduk Paweł pomoc administracyjna323813797
admin
@tarnogorski.pl
Klimasz Anna Inspektor323813777
majatek
@tarnogorski.pl
Kowalska Jolanta Starszy inspektor323813774
majatek
@tarnogorski.pl
Odziomek Jacek Inspektor323813758
obsluga
@tarnogorski.pl
Zych Piotr Inspektor323813797

@tarnogorski.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Czyż Krzysztof Naczelnik wydziału323822735
nieruchomosci
@tarnogorski.pl
Molitor Izabela z-ca Naczelnika wydziału323822735
nieruchomosci
@tarnogorski.pl
Golus Joanna Główny Specjalista323822725
nieruchomosci
@tarnogorski.pl
Klimek Aleksandra Główny Specjalista323822724
nieruchomosci
@tarnogorski.pl
Niebylska Joanna Główny Specjalista323822722
nieruchomosci
@tarnogorski.pl
Respondek Joanna Główny Specjalista323822728
nieruchomosci
@tarnogorski.pl
Wróbel Franciszek Główny Specjalista323822738
nieruchomosci
@tarnogorski.pl
Berger Barbara Inspektor323822725
nieruchomosci
@tarnogorski.pl
Berger Patrycja Inspektor323822728
nieruchomosci
@tarnogorski.pl
Buszka Ewelina Podinspektor323822736
nieruchomosci
@tarnogorski.pl
Dwucet Monika Podinspektor323822724
nieruchomosci
@tarnogorski.pl
Idasiak Daria Podinspektor323822722
nieruchomosci
@tarnogorski.pl
Jany Beata Główny Specjalista323822737
nieruchomosci
@tarnogorski.pl
Jeśko Beata Inspektor323822737
nieruchomosci
@tarnogorski.pl
Kaszuba Anna Podinspektor323822736
nieruchomosci
@tarnogorski.pl
Kupka Krzysztof Inspektor323822722
nieruchomosci
@tarnogorski.pl
Majda Aleksandra Podinspektor323822720
nieruchomosci
@tarnogorski.pl
Sikorska Ewa Inspektor323822720
nieruchomosci
@tarnogorski.pl
Sroka Izabela Starszy inspektor323822739
nieruchomosci
@tarnogorski.pl
Zyzik Anita Inspektor323822736
nieruchomosci
@tarnogorski.pl

Wydział Inwestycji i Drogownictwa
Krawczyńska Joanna Naczelnik wydziału323813780
inwestycje
@tarnogorski.pl
Dzionsko Michał Główny Specjalista323813756
transport
@tarnogorski.pl
Kubica Sławomir Główny Specjalista323813757
transport
@tarnogorski.pl
Siwy Krzysztof Główny Specjalista323813756
transport
@tarnogorski.pl
Ulfik Rafał Główny Specjalista323813766
inwestycje
@tarnogorski.pl
Jaremkiewicz Sławomir Inspektor323813783
inwestycje
@tarnogorski.pl
Niedziałkowski Marek Inspektor323813780
inwestycje
@tarnogorski.pl

Wydział Komunikacji
Chabiński Janusz Naczelnik wydziału323813751
komunikacja
@tarnogorski.pl
Matyja Robert Główny Specjalista323813759
komunikacja
@tarnogorski.pl
Haba Rafał Główny Specjalista323813759
komunikacja
@tarnogorski.pl
Wyligała Artur Inspektor323813752
komunikacja
@tarnogorski.pl
Bentkowski Janusz Starszy inspektor323813755
komunikacja
@tarnogorski.pl
Füllbier Agnieszka Inspektor32
komunikacja
@tarnogorski.pl
Grzegorska Justyna pomoc administracyjna323813752
komunikacja
@tarnogorski.pl
Gwóźdź Janusz Inspektor323813755
komunikacja
@tarnogorski.pl
Haba Hanna Inspektor323813759
komunikacja
@tarnogorski.pl
Kansy Tomasz Inspektor323813759
komunikacja
@tarnogorski.pl
Kowolik Jolanta Starszy inspektor323813754
komunikacja
@tarnogorski.pl
Magnuska Iwona Inspektor323813754
komunikacja
@tarnogorski.pl
Radziej Anna Inspektor323813755
komunikacja
@tarnogorski.pl
Reut Dariusz Pracownik II stopnia323813752
komunikacja
@tarnogorski.pl
Skibiński Bernard Podinspektor323813752
komunikacja
@tarnogorski.pl
Smolarz Danuta Inspektor323813750
komunikacja
@tarnogorski.pl
Staśkiewicz Roman Inspektor323813754
komunikacja
@tarnogorski.pl
Stroba Danuta Starszy inspektor323813750
komunikacja
@tarnogorski.pl
Warecka Justyna Starszy inspektor323813751
komunikacja
@tarnogorski.pl
Wrodarczyk Sylwia Starszy inspektor323813753
komunikacja
@tarnogorski.pl

Wydział Kontroli
Lukosz Ewa Naczelnik wydziału323818761
kontrola
@tarnogorski.pl
Droś Bogdan Główny Specjalista323818751
kontrola
@tarnogorski.pl
Sorn-Tomczewska Jolanta Główny Specjalista323818751
kontrola
@tarnogorski.pl
Dembończyk Andrzej Inspektor323818751
kontrola
@tarnogorski.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Gatys Irena Naczelnik wydziału323813740
ekologia
@tarnogorski.pl
Horzela Krzysztof Główny Specjalista323813746
ekologia
@tarnogorski.pl
Kostoń Danuta Geolog powiatowy323813741
ekologia
@tarnogorski.pl
Brol Agnieszka Inspektor323813746
ochrona_srodowiska
@tarnogorski.pl
Cyba Kornelia Starszy inspektor323813745
ekologia
@tarnogorski.pl
Gawenda  Arkadiusz Starszy inspektor323818103
ekologia
@tarnogorski.pl
Gruca-Tkacz Jolanta Starszy inspektor323813742
ochrona_srodowiska
@tarnogorski.pl
Łęski Kamil Pracownik II stopnia323813744
ekologia
@tarnogorski.pl
Orzeł Magdalena Podinspektor323813744
ekologia
@tarnogorski.pl
Rydzkowska Katarzyna Starszy inspektor323813743
ekologia
@tarnogorski.pl

Wydział Strategii i Rozwoju
Schmidt-Łakomy Justyna Naczelnik wydziału323818477
biznes
@tarnogorski.pl
Brzuska Agnieszka Starszy inspektor323818471
biznes
@tarnogorski.pl
Jochlik Agnieszka Starszy inspektor323818763
biznes
@tarnogorski.pl
Makieła Milena Inspektor323818763
biznes
@tarnogorski.pl
Posmyk Anna Inspektor323818471
biznes
@tarnogorski.pl

Portiernie
Portiernia Karłuszowiec 5323813771
Portiernia Sienkiewicza 16323818470
Portiernia Mickiewicza 41323822727