Wykaz telefonów

INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI 323813751

kancelaria@tarnogorski.plStarosta
 
Kosmala Krystyna Starosta

Wicestarosta
 
Nowak Sebastian Wicestarosta

Etatowy Członek Zarządu
 
Łoziński Krzysztof Etatowy Członek Zarządu
Torbus Stanisław Etatowy Członek Zarządu

Sekretarz
 
Machura Barbara Sekretarz

Skarbnik
 
Dzwonkowski Mariusz Skarbnik

Audytor Wewnętrzny
 
Cierpioł Seweryn Audytor wewnętrzny

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
 
Maślankiewicz Magdalena Kierownik biura
Dittmann Michał Starszy inspektor
Bernacik Jacek Starszy inspektor
Kochel Kamila Pracownik II stopnia

Biuro ds. Promocji, Kultury i Sportu
 
Kampa Michał Kierownik biura
Ogiński Mirosław Podinspektor
Wilk Katarzyna Starszy inspektor

Biuro Kadr
 
Krawiec Małgorzata Kierownik biura
Wyszyńska Hanna p.o. Kierownika biura
Piernikarczyk Ewelina Inspektor
Polak Katarzyna Starszy inspektor
Warda Angelika Starszy inspektor

Biuro Rady Powiatu
 
Binkowska Aleksandra Kierownik biura
Rzyman-Staśkiewicz Barbara Inspektor
Sosinka Dorota Starszy inspektor

Inspektor Ochrony Danych
 
Wieczorek-Wąsik Aleksandra Inspektor Ochrony Danych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 
Maślankiewicz Magdalena Główny Specjalista

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 
Krus Renata Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Ząbkowska Katarzyna Starszy inspektor

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 
Dymarczyk-Grochowina Beata Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Chmiel Sonia Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Winiarska Krzysztofa Główny Specjalista
Adamczyk Małgorzata Inspektor
Korzeczek Aleksandra Inspektor
Michalik Monika Starszy inspektor
Mrówka Ewelina Inspektor
Osipowicz Natalia Pracownik II stopnia
Wilczek Krystyna Inspektor

Rzecznik Prasowy
 
Biczysko Rafał Rzecznik prasowy

Samodzielne Stanowisko ds. BHP
 
Drozdowski Leszek Specjalista ds. bhp

Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru
 
Dittmann Izabela Koordynator ds. Nadzoru

Wydział Administracji i Zarządzania
 
Mateja Agata z-ca Naczelnika wydziału
Füllbier Agnieszka Kierownik
Penkaty Iwona Główny Specjalista
Atamaniec Katarzyna Starszy inspektor
Broniec-Malik Aleksandra Sekretarka
Czesnoić Anna Inspektor
Fiegler Joanna pomoc administracyjna
Kosk Katarzyna Starszy inspektor
Lisek Iwona Sekretarka
Pietryga Magdalena Sekretarka
Renka Ewa pomoc administracyjna
Skalska Aleksandra pomoc administracyjna
Skowronek Kamila Podinspektor
Sobieraj Jolanta Podinspektor
Tokar Agnieszka Inspektor
Woźnik Magdalena Inspektor

Wydział Budownictwa i Architektury
 
Bugajewski Grzegorz Naczelnik wydziału
Maryńczuk Celina Powiatowy konserwator zabytków
Rudzka Beata z-ca Naczelnika wydziału
Plewińska Marzena Główny Specjalista
Bernacik Anna Podinspektor
Herman Magdalena Inspektor
Kułakowska-Gabryś Ewelina Podinspektor
Nyk Aleksandra Starszy inspektor
Osowska Magdalena Inspektor
Pankiewicz Rafał Inspektor
Potempa Maria Inspektor
Sajdak-Dudek Ewelina Inspektor
Wiatrek Dorota Podinspektor

Wydział Budżetu
 
Cierpioł Katarzyna Naczelnik wydziału
Bednarz Michał Inspektor
Gajda Aneta Starszy inspektor
Siwy Katarzyna Inspektor

Wydział Edukacji
 
Susek Elżbieta Naczelnik wydziału
Lech-Boryczka Joanna Główny Specjalista
Nowak Arkadiusz Główny Specjalista
Borek-Kowolik Anna Inspektor
Paździor Anna Inspektor
Steiner-Olszówka Sandra Inspektor

Wydział Finansowo - Księgowy
 
Nolewajka Agnieszka Naczelnik wydziału
Machura Iwona Główny Specjalista
Pilarz-Paprotna Katarzyna Główny Specjalista
Czernikarz Zuzanna Podinspektor
Droś Bernadeta Inspektor
Glosowitz Iwona Starszy inspektor
Osadnik Agnieszka Starszy inspektor
Reinisz Kamila Starszy inspektor
Semler Agnieszka Starszy inspektor
Wołoszyn Grażyna Starszy inspektor
Ziaja Barbara Inspektor

Wydział Geodezji
 
Kurtyka Roman Geodeta powiatowy
Leńdźwa Jarosław Kierownik referatu
Majewska Dorota Starszy inspektor
Sodomska Małgorzata Kierownik
Ukuś Jacek Kierownik referatu
Białas-Dziewior Zuzanna Starszy inspektor
Bonk Tomasz Starszy inspektor
Bucholc Renata Starszy inspektor
Chrzęstek Aleksandra Starszy inspektor
Furman Syntia Samodzielny referent
Gałąska Barbara Starszy inspektor
Karwacka Małgorzata Starszy inspektor
Kołacz Danuta Starszy inspektor
Kubik Tomasz Starszy inspektor
Pawełczyk Grażyna Inspektor
Skowronek Justyna Podinspektor
Staniek Aleksandra Inspektor Kontroli
Topuszczak Anna Podinspektor
Walerowicz Joanna Starszy inspektor
Wolarczyk Barbara Podinspektor

Wydział Gospodarczy
 
Łuczak Dariusz Naczelnik wydziału
Głaz Krzysztof Główny Specjalista
Kalemba Iwona Główny Specjalista
Paprotny Tomasz Główny Specjalista
Bobek Tadeusz Główny Specjalista
Dudek Krzysztof Główny Specjalista
Hajduk Paweł pomoc administracyjna
Klimasz Anna Inspektor
Kowalska Jolanta Starszy inspektor
Odziomek Jacek Inspektor
Zych Piotr Inspektor

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 
Czyż Krzysztof Naczelnik wydziału
Molitor Izabela z-ca Naczelnika wydziału
Golus Joanna Główny Specjalista
Klimek Aleksandra Główny Specjalista
Niebylska Joanna Główny Specjalista
Respondek Joanna Główny Specjalista
Wróbel Franciszek Główny Specjalista
Berger Barbara Inspektor
Berger Patrycja Inspektor
Buszka Ewelina Podinspektor
Dwucet Monika Podinspektor
Idasiak Daria Podinspektor
Jany Beata Główny Specjalista
Kaszuba Anna Podinspektor
Kupka Krzysztof Inspektor
Majda Aleksandra Podinspektor
Sroka Izabela Starszy inspektor
Trznadel-Cesarz Piotr Inspektor

Wydział Inwestycji i Drogownictwa
 
Krawczyńska Joanna Naczelnik wydziału
Dzionsko Michał Główny Specjalista
Kubica Sławomir Główny Specjalista
Siwy Krzysztof Główny Specjalista
Ulfik Rafał Główny Specjalista
Jaremkiewicz Sławomir Inspektor
Niedziałkowski Marek Inspektor

Wydział Komunikacji
 
Chabiński Janusz Naczelnik wydziału
Matyja Robert Główny Specjalista
Haba Rafał Główny Specjalista
Wyligała Artur Inspektor
Bentkowski Janusz Starszy inspektor
Grzegorska Justyna pomoc administracyjna
Gwóźdź Janusz Inspektor
Kowolik Jolanta Starszy inspektor
Magnuska Iwona Inspektor
Reut Dariusz Pracownik II stopnia
Skibiński Bernard Podinspektor
Smolarz Danuta Inspektor
Staśkiewicz Roman Inspektor
Stroba Danuta Starszy inspektor
Warecka Justyna Starszy inspektor
Wrodarczyk Sylwia Starszy inspektor
Zając Zbigniew z-ca Naczelnika wydziału

Wydział Kontroli
 
Lukosz Ewa Naczelnik wydziału
Droś Bogdan Główny Specjalista
Sorn-Tomczewska Jolanta Główny Specjalista
Dembończyk Andrzej Inspektor

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 
Gatys Irena Naczelnik wydziału
Horzela Krzysztof Główny Specjalista
Kostoń Danuta Geolog powiatowy
Cyba Kornelia Starszy inspektor
Gawenda  Arkadiusz Starszy inspektor
Gruca-Tkacz Jolanta Starszy inspektor
Łęski Kamil Pracownik II stopnia
Orzeł Magdalena Podinspektor
Rydzkowska Katarzyna Starszy inspektor

Wydział Strategii i Rozwoju
 
Schmidt-Łakomy Justyna Naczelnik wydziału
Brzuska Agnieszka Starszy inspektor
Jochlik Agnieszka Starszy inspektor
Makieła Milena Inspektor
Posmyk Anna Inspektor

Portiernie
 
Portiernia Karłuszowiec 5
Portiernia Sienkiewicza 16
Portiernia Mickiewicza 41